Қолданылу аясы: «Болат Нұржанов атындағы Екібастұз 1-МАЭС» ЖШС

Мақсаты: Біздің саясатымыздың негізгі мақсаты- өндірілген электр энергияның қажетті сапасын, қауіпсіз жұмыс орындарын және еңбекті қорғауды, қоршаған ортаны қорғауды, энергия тиімділігін қамтамасыз ететін оңтайлы шығынмен электр энергиясфн үздіксіз түрде өндіру

ИСМ политикасi 06.08.2020.pdf