Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл Серіктестік үшін өте маңызды. Өзара іс-қимылдың мақсаты серіктестіктің қызметін жетілдіру арқылы оның стратегиялық дамуын дұрыс таңдау, сондай-ақ оған орнықты даму деңгейіне қол жеткізуге жәрдемдесу болып табылады, одан барлығы: серіктестік те, оның мүдделі тараптары да, қоғам да пайда көреді.

Серіктестіктің стейкхолдерлермен өзара іс-қимылы келесідей қағидаттар негізінде жүргізіледі:

  • мүдделі тараптардың мүдделерін, пікірлері мен қалауларын құрметтеу және есепке алу;
  • мүдделі тараптарды уақтылы және тұрақты хабардар ету;
  • қабылданған міндеттемелерді жауапты орындау

Шартты белгілер:

 - Шеңбердің өлшемі-стейкхолдерлермен серіктестіктің өзара әрекеттесу дәрежесін көрсетеді. Шеңбердің ең кіші өлшемі өзара әрекеттесудің шектеулі деңгейін көрсетеді. Шеңбер көлемінің ұлғаюымен өзара әрекеттесу дәрежесі де артады.

- Ішкі шеңбер

- Сыртқы шеңбер

2022 жылға арналған  " Екібастұз 1-МАЭС " ЖШС стейкхолдерлермен коммуникациялар жоспарының орындалуы бойынша есеп

2022 жылға арналған стейкхолдерлермен өзара іс-қимыл жоспары

Өзара іс-қимыл дәрежесі бар Серіктестік стейкхолдерлерінің картасы

2021 жылға арналған  " Екібастұз 1-МАЭС " ЖШС стейкхолдерлермен коммуникациялар жоспарының орындалуы бойынша есеп

Жедел желiсi ТОО «ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова»