2024 жылдың қаржылық көрсеткіштері

Жарияланған күні: 25 маусым 2024 жыл

2024 жылғы 1 жартыжылдықта жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және жабдықтау жөніндегі қызметтерді ұсыну жөніндегі тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдындағы есеп

Жарияланған күні: 17 маусым 2024 жыл

Б.Нұржанов атындағы «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС-нің 2024 жылғы 1 жартыжылдыққа сарқынды суларды бұру, тарату желілері арқылы сумен жабдықтау және тұтынушыларды және басқа да мүдделі тұлғаларды ауыз сумен қамтамасыз ету бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтерді көрсету бойынша қызметі туралы жылдық есеп.

Б.Нұржанов атындағы «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС-нің 2024 жылдың 1 жартыжылдығына тұтынушыларға және басқа да мүдделі тұлғаларға жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және жеткізу бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтерді көрсету бойынша қызметі туралы есеп.

 

2023 жылдың қаржылық көрсеткіштері

Жарияланған күні: 25 сәуір 2024 жыл

Тұтынушыларға және басқа да мүдделі тұлғаларға ағынды суларды бұру және тарату желілері арқылы сумен жабдықтау бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтерді көрсету туралы есеп 2023 ж.

2023 жылға арналған жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және жеткізу бойынша қызметтерді көрсету бойынша тұтынушыларға және басқа да мүдделі тұлғаларға есеп беру.

Жедел желiсi ТОО «ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова»