«Болат Нұржанов атындағы Екібастұз 1-МАЭС» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін акционері «Самұрық-Энерго» АҚ болып табылады.

Жұмыс істеп тұрған генерациялаушы қуаттарды жаңарту және жаңаларын енгізу бойынша ұзақ мерзімді мемлекеттік саясатты әзірлеу мен оны іске асыру мақсатында 2007 жылғы 18 сәуірде құрылтайшылардың жалпы жиналысының шешімімен «Самұрық - Энерго» акционерлік қоғамы құрылды (бұдан әрі - «Самұрық - Энерго» АҚ немесе Қоғам). Құру кезінде «Самұрық» мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдинг» АҚ және «ҚазТрансГаз» АҚ Қоғамның құрылтайшылары болып табылды.

Толығырақ www.samruk-energy.kz сайттан біле аласыздар

 

Жедел желiсi ТОО «ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова»