"Булат Нұржанов атындағы Екібастұз ГРЭС-1" жаупкершілігі шектеулі серіктестігінің Жарғысы

"Самұрық-Энерго" АҚ Корпоративтік басқару кодексі

«Болат Нұржанов атындағы Екібастұз 1-МАЭС» ЖШС-нің тәуекелдерді басқару саясаты

«Болат Нұржанов атындағы Екібастұз 1-МАЭС» ЖШС-нің тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау ережесі

«Болат Нұржанов атындағы Екібастұз 1-МАЭС» ЖШС-нің ішкі бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру жөніндегі ережелері

«Самұрық-Энерго» АҚ компаниялар тобы корпоративтік менеджмент жүйесінің
саясаты

"Самұрық-Энерго" АҚ-ның еншілес ұйымдарға қатысты 2016-2019 жылдарға арналған дивидендтік саясаты

«Болат Нұржанов атындағы Екібастұз 1-МАЭС» ЖШС-нің мінез-құлық кодексі

01.10.2023 жылға үлестес тұлғалардың тізімі

«Болат Нұржанов атындағы Екібастұз 1-МАЭС» ЖШС жүргізген мемлекет пайдасына төлемдер бойынша есеп

 

Жедел желiсi ТОО «ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова»