Промышленная безопасность, охрана труда и окружающая среда

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» на 2021 год  в области качества, охраны окружающей среды, профессиональной безопасности, охраны труда и здоровья, энергоэффективности

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» предназначено для производства электрической энергии в конденсационном режиме. Максимальная нагрузка приходится на зимний период. ГРЭС-1 является действующим конденсационной электростанцией с установленной электрической мощностью 4000 МВт.

            Режим работы электростанции – круглосуточный, круглогодичный.

 1. Еңбекті қорғау және кәсіптік қауіпсіздік саласында:
  Мақсаты: Еңбек процесінде қызметкерлерді қауіпсіздікпен қамтамасыз етіп, денсаулықтары мен жұмысқа қабілеттіліктерін сақтау
 1. Қоршаған ортаны қоргғау саласында:
  Мақсаты: Қоршаған ортаның ластану деңгейін кеміту
 • Сапа саласында:
  Мақсаты: Тұтынушыны электр энергиясын тоқтаусыз және сенімді жеткізумен қаматамасыз ету
 1. Энергияны үнемдеу саласында:
  Мақсаты: Техникалық-экономикалық көрсеткіштердің және энергоресурстарды ұнемді тұтыну деңгейін қамтамасыз ету

Мақсаттары мен Міндеттері_2020.pdf

Крупнейшая в Казахстане электростанция ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»  ежегодно реализует программу в области охраны окружающей среды  направленную на минимизацию негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.

Қолданылу аясы: «Болат Нұржанов атындағы Екібастұз 1-МАЭС» ЖШС

Мақсаты: Біздің саясатымыздың негізгі мақсаты- өндірілген электр энергияның қажетті сапасын, қауіпсіз жұмыс орындарын және еңбекті қорғауды, қоршаған ортаны қорғауды, энергия тиімділігін қамтамасыз ететін оңтайлы шығынмен электр энергиясфн үздіксіз түрде өндіру

ИСМ политикасi 06.08.2020.pdf