«Болат Нұржанов атындағы Екібастұз 1-МАЭС» ЖШС-нің 2023 жылғы 6 айындағы өндірістік экологиялық бақылау есебіне түсіндірме жазба

Альмира Ауелбаева July 14, 2023

«Болат Нұржанов атындағы Екібастұз 1-МАЭС» ЖШС-нің 2023 жылғы 6 айындағы өндірістік экологиялық бақылау есебіне түсіндірме жазба

 

Болат Нұржанов атындағы Екібастұз ГРЭС-1 "ЖШС белгіленген жобалық электр қуаты 4000 МВт (500 МВт-тан тұратын 8 энергоблок,  ст. №1  энергоблогына қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде) жұмыс істеп тұрған электр станциясы болып табылады. Станцияның орнатылған қуаты-3500 МВт. Электр станциясының жұмыс режимі-тәулік бойы, жыл бойы.

Энергетикалық қазандықтардың негізгі отыны Екібастұз кен орындарының күлі жоғары тас көмірі, жану қазандығы – М-100 маркалы мазут болып табылады. Станцияның энергетикалық қазандықтарынан түтін газдарының шығарындылары тиісінше биіктігі 300 м және 330 м, сағасының диаметрі 13,26 м және 11,9 м болатын №1 және №2 екі құбыр арқылы шығарылады.

Станцияның №3, №4, №5, №6  энергоблоктары атмосфераға шығарылатын түтін газдарындағы қалқыма заттардың құрамын азайту үшін «LodgeCottrel» типті , станцияның  №2, №7, №8 энергоблогында «АльстомПауэрСтаван» ЗАО электрофильтрлермен жабдықталған.

Станцияда азот оксидтерін басу (концентрациясын төмендету) қазандықтарда отынды жағу процесін оңтайландыру арқылы жүзеге асырылады (режимдік-технологиялық әдістер). Станцияда түтін газдарын газ тәрізді заттардан тазарту жүргізілмейді.

2023 жылдың 1 жартыжылында 11 183 484,72 мың квт / сағ электр энергиясы өндірілді.

 

Атмосфералық ауа. Атмосфераға шығарындыларды бақылау өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасына сәйкес жүзеге асырылады.

Станцияның санитарлық-қорғау аймағының шекарасындағы атмосфералық ауаның құрамын бақылау аккредиттелген санитарлық-профилактикалық зертханасын тарта отырып жүзеге асырылады.

Іріктелген сынамаларда күкірт диоксиді, азот оксиді және көміртек оксиді анықталады.

Есепті кезеңде жүргізілген аспаптық өлшеулердің нәтижелері бойынша бақыланатын заттардың шоғырлануы нормативтік мәндер шегінде болды.

Жыл сайын станцияның әрбір жұмыс блогында күл ұстайтын қондырғы сынақтан өткізіледі. Сынақ нәтижелері бойынша техникалық есеп жасалады.

Ластаушы заттардың нормативтерін бақылау 2023 жылға арналған «Жол берілетін шығарындылар нормативтері» жобасына сәйкес жүзеге асырылады.

Әсер етуге экологиялық рұқсат негізінде №:KZ95VCZ03121305 28.11.2022 жылы «Болат Нұржанов атындағы Екібастұз 1-МАЭС» ЖШС 2023 жылы 257 999,13752 тоннадан аспайтын көлемде ластаушы заттардың шығарындыларын өндіруге рұқсат етіледі.

2023 жылдың 1 жарты жылында ластаушы заттардың шығарындылары

Ластаушы заттардың шығарындыларын анықтаудың аспаптық және есептік әдістерінің нәтижелері бойынша ПДК мен ПДВ артуы анықталған жоқ.

 

Су ресурстарын бақылау. Сумен жабдықтау көзі-Қ. Сәтбаев атындағы канал, онда екі су қабылдағыш орналасқан: бір су шығарғыш-су қоймасын-салқындатқышты толтыру үшін, екінші су шығарғыш-шаруашылық тұрмыстық қажеттіліктер үшін және энергетикалық және су жылыту қазандықтары үшін химиялық тұзсыздандырылған және химиялық тазартылған су дайындау үшін.

ХВО басы арқылы суды есепке алу  іске қосу қазандығының ВПУ, ХВО - І және ІІ кезегінің кіреберісінде орнатылған аспаптарын пайдалана отырып және «Ағын» ауыз суды дайындау қондырғылары арқылы жүргізіледі. Су тұтыну және су бұру санының күнделікті есебі жүргізіледі, үлестік нормалардан ауытқулар байқалмады.

Станцияда арнайы су пайдалану № KZ86VTE00079542 Ертіс сериясы рұқсаты негізінде жүзеге асырылады.

Станция үшін Женгелді салқындатқыш су қоймасы бар айналымды салқындату жүйесі қабылданды.

Аккредиттелген санитарлық-профилактикалық зертханасын тарта отырып, жер үсті суларының (су қоймасы, канал, айналым суы, ГЗУ) сынамаларын іріктеу және талдау ай сайын жүзеге асырылады.

 

 

Өндіріс қалдықтарының мониторингі. Кәсіпорындағы өндіріс қалдықтарының негізгі түрі (қазандықтардың оттықтарында көмірді жағу процесінде) жобалық құжаттарға сәйкес күл үйіндісіне гидротранспортпен жіберілетін күл-қож қалдықтары болып табылады.

Бұрын кептірілген ащы-тұзды Қарасор көлінің ағынсыз бассейнінде орналасқан күл үйіндісі станция алаңынан шығысқа қарай 22 км жерде орналасқан.

Ай сайын күл-қоқыс қалдықтары мен өндіріс қалдықтарының түзілуі мен орналастырылуы есепке алынады.

Әсер етуге экологиялық рұқсат негізінде 28.11.2022 жылы №:KZ95VCZ03121305 «Болат Нұржанов атындағы Екібастұз 1-МАЭС» ЖШС 2023 жылы өндіріс және тұтыну қалдықтарын 5 654 952,000 тоннадан аспайтын көлемде орналастыруға рұқсат етіледі.

Орналастырылған қалдықтардың көлемі 2023 жылдың 1 жарты жылында:

Топырақ мониторингі.

Электр станциясының, күл үйіндісінің және қалдықтарды жинақтағыштың (полигон) санитариялық-қорғау аймағының шекарасындағы топырақ сынамаларын іріктеу және талдау 2023 жылғы III тоқсанда «Промсервис-Отан» ЖШС СПЛ-мен шарт негізінде жоспарланған.

Сынамаларды іріктеу және талдау қолданыстағы МЕМСТ сәйкес 12 стационарлық пунктте жүргізілді.

  • Күл үйіндісінің СЗЗ  шекарасы – 5 тармақ;
  • Қалдықтар жинағышының СЗЗ  шекарасы (полигон) – 4 тармақ;
  • СЗЗ шекарасы электр станциясы – 3 тармақ;

 

Жедел желiсi ТОО «ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова»