+7 7187 282 125

«САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» АҚ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ӨНЕРКӘСІПТІК ҚАУІПСІЗДІК САЛАСЫНДАҒЫ САЯСАТЫ

Бексеитова Диана May 25, 2023

Жедел желiсi ТОО «ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова»