+7 7187 282 125

Ең алдымен - қауіпсіздік!

Елена Киселева April 05, 2023

Ең алдымен - қауіпсіздік!

 

Дәл осы қағида ұзақ жылдар бойы «Болат Нұржанов атындағы Екібастұз 1-МАЭС» ЖШС-нің табысты көпжылдық қызметінің негізінде жатыр. Станция басшылығының қабылданған даму бағытына берілгендігі «Болат Нұржанов атындағы Екібастұз 1-МАЭС» ЖШС-де еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы саясатпен тағы да расталды. Аталған саясаттың негізгі басымдықтары болып келесілер айқындалды:

1) өндірістік қызмет нәтижелеріне қатысты жұмыскердің өмірі мен денсаулығының басымдығы;

2) жұмыскерлердің жарақаттануы мен денсаулығының нашарлауының алдын алу;

3) менеджмент жүйесін кәсіби денсаулық пен еңбек қауіпсіздігін үнемі жақсарту және оның тиімділігін арттыру;

4) ұжымдық және жеке қорғаныс құралдары мен жабдықтарының заманауи түрлерін қолдану арқылы қауіпсіздік деңгейін үнемі арттыру.

Қауіпсіз және жайлы еңбек жағдайларын жасау - кез-келген компанияның табысты жұмыс істеуі мен өркендеуінің маңызды шарты, өйткені кез-келген кәсіпорынның негізгі құндылығы-ортақ мақсаттарды біртұтас еңбек ұжымына біріктіретін адамдар.

Қауіпсіздік-көп қырлы және көлемді ұғым, ол әртүрлі бағыттарды қамтиды. Осылайша, еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету, еңбек жағдайларын үнемі жақсарту жөніндегі жұмыс, сондай-ақ «Екібастұз 1-МАЭС» ЖШС-де қауіпсіз және жайлы еңбек жағдайларын жасау жөніндегі аса маңызды міндет кәсіпорынның барлық құрылымдық бөлімшелерінің күнделікті күш-жігерімен іске асырылады.

Осы жылдар ішінде станцияда еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында көптеген жұмыстар атқарылды. Бұған біздің станцияның, оның ішінде қалалық және республикалық деңгейлердегі жарқын сәттері мен жетістіктерін атап өткен көптеген грамоталар мен дипломдары дәлел.

Соңғы жылдары еңбекті қорғауды басқару жүйесін жақсарту шеңберінде біздің кәсіпорында бірқатар жобалар, оның ішінде «Самұрық-Энерго» АҚ мамандарының қолдауымен бизнесті трансформациялау жөніндегі жобалық топтың қатысуымен іске асырылды. Сонымен қатар, болашақ кезеңге сапалы жақсарту және қауіпсіздік деңгейін арттыру бойынша үлкен жұмыс жоспарланған.

Жұмыстың басым бағыттарының бірі «ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ процестерін цифрландыру» бағыты болып анықталды. Жұмыстың осы бағыты шеңберінде бұзушылықтарды автоматтандырылған тіркеудің және өндірістік жарақаттану және еңбекті қорғау саласындағы ашықтықты арттырудың бірыңғай жүйесінің тұжырымдамасын қаржылық қамтамасыз ету көзделген.

Өндірістегі жазатайым оқиғалардың алдын алу және қызметкерлердің кәсіптік ауруларының алдын алу мақсатында компанияның салалық ерекшелігіне сәйкес үздік әлемдік тәжірибелерді енгізу мақсатында жұмыскерлердің болашақта қауіпті жағдайлары мен қауіпті әрекеттерін анықтауға, ескертуге және алдын алуға бағытталған еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды басқару жүйесінің қосымша элементі ретінде «Қауіпсіздіктің көшбасшылық мінез-құлық аудиті» рәсімі енгізілді. Басшылардың, оның ішінде компанияның бірінші басшысының қауіпсіздігіне көшбасшылық мінез-құлық аудитін жүргізуге қатысу қауіпсіз еңбек жағдайлары мәселелерінің басымдылығының көрсеткіші және барлық жұмыскерлерді қауіпсіздікті басқару процесіне тарту болып табылады.

«Болат Нұржанов атындағы Екібастұз 1-МАЭС» ЖШС-де еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғауды басқару жүйесін енгізу және жетілдіру тиімділігін тұрақты бағалау бас директордың бекітілген «Басшылық тарапынан еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғауды басқару жүйесін бағалау жөніндегі басшылық» бұйрығына сәйкес жүргізіледі.

Компанияның бас директоры бекіткен «Оқиғаларды есепке алу және ішкі тергеп-тексеру» кәсіпорнының стандартын әзірлеу және енгізу жолымен оқиғаларды салдарсыз тіркеу, оның ішінде ықтимал қауіпті жағдайларды анықтау және тіркеу рәсімі қамтамасыз етілді.

Қауіпсіздік пен гигиена талаптарына жауап беретін еңбек жағдайларына құқықты қамтамасыз ету, сондай-ақ қызметкердің өмірі мен денсаулығының басымдығы Қазақстан Республикасы Еңбек заңнамасының қағидаттарының бірі болып табылады және «Болат Нұржанов атындағы Екібастұз 1-МАЭС» ЖШС өз қызметінде осы қағиданы мүлтіксіз ұстанады.

 

 

Жедел желiсi ТОО «ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова»