+7 7187 282 125

Болат Нұржанов атындағы Екібастұз ГРЭС-1 " ЖШС техникалық регламенттерінің, гигиеналық нормативтерінің, санитарлық ережелерінің талаптар

Елена Киселева July 13, 2022

Санитарлық қағида, гигиеналық нормативтер, техникалық регламенттер талаптарының сақталуына өндірістік бақылау (бұдан әрі – өндірістік бақылау) «Болат Нұржанов атындағы Екібастұз 1-МАЭС» ЖШС-де Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика Министрінің 2016 жылғы 6 маусымдағы №239 бұйрығымен бекітілген «Өндірістік бақылауды жүзеге асыруға қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» Санитарлық қағидаларына сәйкес жүргізіледі.

Толығырақ

Жедел желiсi ТОО «ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова»