«Булат Нұржанов атындағы Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС-мен Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі арасында жасаған жыл сайын жасалатын Келісімдерде көзделген инвестициялық міндеттемелерін толық көлемде орындауын қамтамасыз етіп келеді.


2009 жылдан 2013 жылға дейін реконструкциялауға әрі өндірісті модернизациялауға 154,5 млрд. теңге жұмсалды. Бұл ретте, сол кезең ішінде электр энергиясын өндіру 10,3 млрд кВтсағ-тан 13,5 млрд кВтсағ-қа дейін ұлғайды, ал белгіленген қуаттылықты пайдалану коэффициенті 29,5 пайыздан 38,5 пайызға ұлғайды.

Инвестициялық міндеттемелерін орындауы туралы мәлеметтер