Қаржылық көрсеткіштер

«Булат Нұржанов атындағы Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС-мен Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі арасында жасаған жыл сайын жасалатын Келісімдерде көзделген инвестициялық міндеттемелерін толық көлемде орындауын қамтамасыз етіп келеді.

«Булат Нұржанов атындағы Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС-мен Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі арасында жасаған жыл сайынғы Келісімдерімен көзделген инвестициялық міндеттемелерін толық көлемде орындауын қамтамасыз етіп келеді. 2009 мен 2012 жылдар аралығындағы кезеңде өндірісті қалпына келтіруге және жаңартуға 107 млрд. теңге жұмсалған.