Бақылау кеңесі

aliev

Әлиев Ерлан Жеңісұлы

 Бақылаушы Кеңестің Төрағасы (Қатысушының өкілі) 

1969 жылдың 11 ақпанында туған. Қазақстан Республикасының азаматы. Білімі жоғары, 1991 жылы М.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетін (Мәскеу қ.) «Қолданбалы математика» мамандығы бойынша оқып бітіреді. 2005 жылы жоғарыда аталған университетте Жоғары бизнес мектебі МВА дәрежесін алады.

2018 жылдың қыркүйегінен бастап «Самұрық-Энерго» АҚ-ның экономика және бизнес жөніндегі басқарушы директоры лауазымын иеленуде. 2008 жылдан бастап «Самғау» Ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі» АҚ-ның Басқарма Төрағасының орынбасары, «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-ның (Ақтау қ.) қаржы директорының м.а., «Старбанк» ЖАҚ-ның (Ресей Федерациясы) директорлар кеңесінің төрағасы, "FML" компанияларының Басқарма төрағасы лауазымдарында қызмет атқарып келді.

2019 жылдың наурызында «Болат Нұржанов атындағы Екібастұз 1-МАЭС» ЖШС-нің әрекет етуші Бақылаушы Кеңесінің құрамына  Бақылаушы Кеңестің Төрағасы болып сайланды. 

Бақылаушы кеңес Төрағасының негізгі міндеттеріне Бақылаушы Кеңестің мәжілістерін шақыру, кеңестің жұмысын ұйымдастыру, мәжілістер өткізу, мәжілістерде хаттама жүргізуді ұйымдастыру, бас директормен еңбек шартын жасау және т.б. кіреді.   

 

Туйтебаев Серік Сүйінбекұлы      

 Бақылаушы Кеңестің Мүшесі (Қатысушының өкілі)

1958 жылдың 27 мамырында туған. Қазақстан Республикасының азаматы. Білімі жоғары, 1981 жылы Алматы энергетикалық институтын «Жылу электр станциялары», инженер – жылу энергетигі мамандығы бойынша аяқтайды, 2000 жылы жоғарыда аталған институтты «ЖЭК (ЭМТК) кәсіпорындарындағы экономика және менеджмент», инженер-экономист мамандығы бойынша да оқып бітіреді.  

2014 жылдың қаңтарынан бастап «Самұрық-Энерго» АҚ-ның «Генерация» дивизионының басқарушысы лауазымын иеленуде. 2010 жылдың наурызынан бастап 2013 жылдың желтоқсанына дейін «Алматы электр станциясы» АҚ-ның Басқарма Төрағасы, Алматы қ. Энергетика және коммуналды шаруашылық басқармасының бастығы, «Севказэнерго» АҚ-ның өндіріс жөніндегі Басқарма Төрағасының орынбасары лауазымдарында қызмет атқарды. 

2014 жылы «Болат Нұржанов атындағы Екібастұз 1-МАЭС» ЖШС-нің әрекет етуші Бақылаушы Кеңесінің құрамына сайланды.  2014 жылдан бастап 2019 жылдың наурызына дейін Бақылаушы Кеңестің Төрағасы лауазымын иеленді. 

Бақылаушы Кеңес мүшесінің негізгі міндеттеріне Бақылаушы Кеңестің мәжілістеріне тұрақты қатысып отыру, Қатысушы немесе Бақылаушы кеңес арқылы қабылданған шешімдерді орындау және т.б. кіреді. 

 

Сагидулла Даурен Член

 Наблюдательного совета (представитель Участника)

Родился 1 января 1970 года. Гражданин Республики Казахстан. Образование высшее, в 1996 году закончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте Республики Казахстан по специальности "Деловое администрирование", Магистр делового администрирования (EMBA). В 2016 году получил высшее образование по специальности "электроэнергетика" Павлодарского Государственного Университета имени С. Торайгырова. За последние пять лет неоднократно повышал свою квалификацию участием в краткосрочных образовательных программах, таких организаций как "BBS-SLS LTD", Великобритания, Корпоративный университет "Самрук-Казына", Учебный информационный центр "Энергорешение", г. Москва.

С марта 2016 года занимает должность Директора Департамента "Анализ Рынка и Прогнозирование" АО "Самрук-Энерго". С февраля 2010 года по февраль 2016 года занимал должность Заместителя Председателя Правления по коммерции и сбыту АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2". В 2016 году был избран в состав действующего Наблюдательного совета ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова".

В основные функции члена Наблюдательного совета входит регулярное посещение заседаний Наблюдательного совета, выполнение решений, принятых Участником или Наблюдательным советом и т.д.